twitter
rss

  Petak ajaib merupakan gabungan sifir 1 sehingga 10.  Melalui petak ajaib ini akan memudahkan murid-murid menyelesaikan darab, bahagi dan pecahan dengan cepat.  Penggunaannya amat sesuai, mudah dan cepat untuk menjawab kertas 1 bagi murid-murid tahap2.


1

2

3

4

5

6


7

8

9

10

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

3

6

9

12

15

18

21

24

27

30

4

8

12

16

20

24

28

32

36

40

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

6

12

18

24

30

36

42

48

54

60

7

14

21

28

35

42

49

56

63

70

8

16

24

32

40

48

56

64

72

80

9

18

27

36

45

54

63

72

81

90

10

20

30 

40

50

60

70

80

90

100
0 comments:

Post a Comment